روانشناسی tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com 2020-09-21T14:55:07+01:00 mihanblog.com سلام 2007-09-11T22:39:00+01:00 2007-09-11T22:39:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/59 روانشناس روانشناسی باسلامی دوبارهسایت روانشناسان با مطالب جدید آماده بازدید شما استhttp://www.ravanshenasan.com باسلامی دوباره

سایت روانشناسان با مطالب جدید آماده بازدید شما است

http://www.ravanshenasan.com

]]>
روانشناسان 2007-05-13T00:35:00+01:00 2007-05-13T00:35:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/58 روانشناس روانشناسی http://www.ravanshenasan.com/ http://www.ravanshenasan.com/]]> 2006-12-31T06:42:00+01:00 2006-12-31T06:42:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/56 روانشناس روانشناسی باسلامی دوبارهسایت روانشناسان با مطالب جدید آماده بازدید شما استhttp://www.ravanshenasan.com باسلامی دوباره

سایت روانشناسان با مطالب جدید آماده بازدید شما است

http://www.ravanshenasan.com

]]> معرفی مراکز مشاوره مجاز 2006-11-23T02:41:00+01:00 2006-11-23T02:41:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/55 روانشناس روانشناسی

به درخواست علاقه مندان اسامی و نشانی تعدادی از مراکز مشاوره که دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می باشند روی سایت روانشناسان قرار گرفت.سایر همکارانی که دارای مجوز می باشند با استفاده از فرم درخواست و با ارسال روگرفت مجوز می توانند نسبت به معرفی مرکز خود اقدام نمایند.معرفی مراکز مشاوره http://www.ravanshenasan.com به درخواست علاقه مندان اسامی و نشانی تعدادی از مراکز مشاوره که دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می باشند روی سایت روانشناسان قرار گرفت.
سایر همکارانی که دارای مجوز می باشند با استفاده از فرم درخواست و با ارسال روگرفت مجوز می توانند نسبت به معرفی مرکز خود اقدام نمایند.
معرفی مراکز مشاوره

http://www.ravanshenasan.com

]]> منابع کارشناسی ارشد 2006-09-27T01:39:00+01:00 2006-09-27T01:39:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/54 روانشناس روانشناسی

باسلامتعدادی از دوستان تقاضای معرفی منابع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی را داشتند که جهت این دوستان قسمت اول و دوم منابع در سایت روانشناسان معرفی و قابل دسترسی می باشد. باسلام

تعدادی از دوستان تقاضای معرفی منابع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی را داشتند که جهت این دوستان قسمت اول و دوم منابع در سایت روانشناسان معرفی و قابل دسترسی می باشد.

]]>
سایت روانشناسان افتتاح شد 2006-09-09T02:39:00+01:00 2006-09-09T02:39:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/53 روانشناس روانشناسی سایت روانشناسان عضو می پذیرد.علاقه مندان خصوصا روانشناسان عزیز با عضویت در سایت به توسعه روانشناسی در جامعه کمک کنندhttp://www.ravanshenasan.com سایت روانشناسان عضو می پذیرد.

علاقه مندان خصوصا روانشناسان عزیز با عضویت در سایت به توسعه روانشناسی در جامعه کمک کنند

http://www.ravanshenasan.com

]]> احساس‌های مثبت، عامل رشد و شكوفایی فردی 2006-06-09T02:36:00+01:00 2006-06-09T02:36:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/52 روانشناس روانشناسی

احساس‌های مثبت، عامل رشد و شكوفایی فردیكمتر لحظه‌ای از زندگی ما خالی از حضور احساسات است. هر حادثه با خود احساسات خاصی را به همراه می‌آورد، چه این حادثه در دنیای خارج اتفاق بیفتد چه در دنیای درون. در یك تقسیم‌بندی كلی می‌توان احساس‌ها را به دو دسته تقسیم كرد: احساس‌های مثبت مانند شادی، رضایت‌مندی و علاقه. احساس‌های منفی مانند خشم، ترس و غم. اما براستی نقش احساسات در زندگی ما چیست؟ در این مقاله سعی می‌شود با توجه به یافته‌های نوین جامعه روانشناسی به بررسی احساس‌ها و تبیین نقش آنها در زندگی افراد احساس‌های مثبت، عامل رشد و شكوفایی فردی

كمتر لحظه‌ای از زندگی ما خالی از حضور احساسات است. هر حادثه با خود احساسات خاصی را به همراه می‌آورد، چه این حادثه در دنیای خارج اتفاق بیفتد چه در دنیای درون. در یك تقسیم‌بندی كلی می‌توان احساس‌ها را به دو دسته تقسیم كرد: احساس‌های مثبت مانند شادی، رضایت‌مندی و علاقه. احساس‌های منفی مانند خشم، ترس و غم. اما براستی نقش احساسات در زندگی ما چیست؟ در این مقاله سعی می‌شود با توجه به یافته‌های نوین جامعه روانشناسی به بررسی احساس‌ها و تبیین نقش آنها در زندگی افراد بپردازیم.

در دهه 1930، از تعدادی راهبه خواسته شد در مورد زندگی شخصی خود چند خطی بنویسند. آنها به توصیف خاطرات دوران كودكی، مدارسی كه در آن درس خوانده بودند، تجارب مذهبی و مسائلی كه باعث شد به صومعه روی آورند، پرداختند. در ابتدا این یادداشت‌ها برای بررسی آینده شغلی راهبه‌ها به‌كار گرفته شد، اما نهایتاً به‌ طور كامل فراموش شدند.

]]>
قواعد پنجگانه موفقیت در كنكور 2006-06-09T02:36:00+01:00 2006-06-09T02:36:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/51 روانشناس روانشناسی قواعد پنجگانه موفقیت در كنكور در این مقاله سعی می‌كنیم اصول و قواعد اساسی موفقیت در كنكور را اجمالاً مورد بررسی قرار دهیم. این قواعد عبارتند از: 1- احساس خلأ 2- تعیین هدف 3- برنامه‌ریزی و مشاوره صحیح و اصولی 4- مطالعه صحیح و اصولی 5- بهداشت روان.اینك به شرح مختصر هریك از این قواعد پنج‌گانه می‌پردازیم: قواعد پنجگانه موفقیت در كنكور

 در این مقاله سعی می‌كنیم اصول و قواعد اساسی موفقیت در كنكور را اجمالاً مورد بررسی قرار دهیم.

این قواعد عبارتند از: 1- احساس خلأ 2- تعیین هدف

3- برنامه‌ریزی و مشاوره صحیح و اصولی 4- مطالعه صحیح و اصولی

 5- بهداشت روان.

اینك به شرح مختصر هریك از این قواعد پنج‌گانه می‌پردازیم:

]]>
آلزایمر چیست؟ 2006-04-27T03:34:00+01:00 2006-04-27T03:34:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/50 روانشناس روانشناسی آلزایمر چیست؟آلزایمر نوعی اختلال مغزی است که فرد مبتلا را به فراموشی دچار می سازد. در این بیماری، سلولهای مغز به تدریج تخریب شده و فرد دچار فراموشی می شود، به طوریکه دیگر قادر نیست خاطرات گذشته را به یاد بیاورد و یا رویدادهای جدید را در مغز خود شکل دهد.در صورت پیشرفت بیماری، حافظه دراز مدت هم تحت تأثیر قرار گرفته و در نهایت منجر به فوت می شود. عوامل مؤثر در ایجاد آلزایمر:1- مهمترین عامل، سن است. مطالعات نشان داده ، میزان ابتلا به این بیماری برای کلیه سنین 1 درصد، ولی برای افراد 65 سال و بیشتر 5 آلزایمر چیست؟

آلزایمر نوعی اختلال مغزی است که فرد مبتلا را به فراموشی دچار می سازد. در این بیماری، سلولهای مغز به تدریج تخریب شده و فرد دچار فراموشی می شود، به طوریکه دیگر قادر نیست خاطرات گذشته را به یاد بیاورد و یا رویدادهای جدید را در مغز خود شکل دهد.

در صورت پیشرفت بیماری، حافظه دراز مدت هم تحت تأثیر قرار گرفته و در نهایت منجر به فوت می شود.

 

عوامل مؤثر در ایجاد آلزایمر:

1- مهمترین عامل، سن است. مطالعات نشان داده ، میزان ابتلا به این بیماری برای کلیه سنین 1 درصد، ولی برای افراد 65 سال و بیشتر 5 درصد است. این میزان پس از 65 سالگی به ازای هر 5 سال افزایش عمر، دو برابر می شود.

]]>
روشهایی برای كاهش استرس در محیط كار 2006-04-27T03:34:00+01:00 2006-04-27T03:34:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/49 روانشناس روانشناسی روشهایی برای كاهش استرس در محیط كار 1-    علائم هشدار دهنده ی استرس زا را  تشخیص دهید و برای رفع آن اقدام كنید . 2-    از صحبت راجع به مواقعی كه دچار استرس هستید نترسید .3-     وقتی دچار استرس هستید آرام قدم بزنید ، این امر می تواند آرامش و سلامتی شما را باز گرداند . 4-    از بردن  كارهای اداری به منزل خودداری كنید . 5-    سعی كنید متوجه هر گونه تغییر در الگوهای غذایی و نوشیدنی  خود باشید . 6-    به رؤسا حقیقت را بگویید ، از گفتن اتفاقات موجود در دفترتان  به مدیر شركت نهراسید . 7-    وقتی فكر كر روشهایی برای كاهش استرس در محیط كار

1-    علائم هشدار دهنده ی استرس زا را  تشخیص دهید و برای رفع آن اقدام كنید .

2-    از صحبت راجع به مواقعی كه دچار استرس هستید نترسید .

3-     وقتی دچار استرس هستید آرام قدم بزنید ، این امر می تواند آرامش و سلامتی شما را باز گرداند .

4-    از بردن  كارهای اداری به منزل خودداری كنید .

5-    سعی كنید متوجه هر گونه تغییر در الگوهای غذایی و نوشیدنی  خود باشید .

6-    به رؤسا حقیقت را بگویید ، از گفتن اتفاقات موجود در دفترتان  به مدیر شركت نهراسید .

7-    وقتی فكر كردید كه كار زیادی دارید ، حداقل یكی از آنها را به دیگری واگذار كنید .

8-    از روش زندگی افرادی كه استرس ندارند الگو بگیرید .

9-    از انجام كار در آخر هفته یا دیر وقت پرهیز كنید .

]]>
تنبلی و اهمال كاری و راه هایی برای رفع آن 2006-03-12T01:33:00+01:00 2006-03-12T01:33:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/48 روانشناس روانشناسی تنبلی و اهمال كاری و راه هایی برای رفع آن آیا شما اهل اهمال و دفع الوقت هستید؟ اگر شما نیز مثل بسیاری از آدم ها باشید، پاسخ این سؤال مثبت است. اما این احتمال هست كه شما نخواهید با اضطرابات حاصل از زندگی اهمال كارانه سر كنید. ممكن است بیشتر كارها را در حالی كه میل به انجامشان دارید به تعویق بیندازید، و به دلایلی به طفره رفتن و تعلل ورزیدن ادامه دهید. این روال مسامحه كاری از جنبه های بسیار خسته كننده زندگی است. اگر شما به سختی گرفتار این حالت باشید كمتر روزی می گذرد كه نگویید «می دانم باید آن كار تنبلی و اهمال كاری و راه هایی برای رفع آن

 آیا شما اهل اهمال و دفع الوقت هستید؟ اگر شما نیز مثل بسیاری از آدم ها باشید، پاسخ این سؤال مثبت است. اما این احتمال هست كه شما نخواهید با اضطرابات حاصل از زندگی اهمال كارانه سر كنید. ممكن است بیشتر كارها را در حالی كه میل به انجامشان دارید به تعویق بیندازید، و به دلایلی به طفره رفتن و تعلل ورزیدن ادامه دهید. این روال مسامحه كاری از جنبه های بسیار خسته كننده زندگی است. اگر شما به سختی گرفتار این حالت باشید كمتر روزی می گذرد كه نگویید «می دانم باید آن كار را سامان دهم، اما باشد برای بعد.» گناه این نقطه ضعف را به سادگی نمی توان متوجه عوامل بیرونی دانست. تعلل ورزیدن و ناراحتی های حاصله از آن تماماً به خود شما بستگی دارد.
]]>
چگونه می توان تمركز حواس داشت؟ 2006-02-12T00:32:00+01:00 2006-02-12T00:32:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/47 روانشناس روانشناسی چگونه می توان تمركز حواس داشت؟ همه ما توانایی متمركز شدن را داریم. نوشتن یك داستان، نواختن پیانو یا مجذوب یك فیلم سینمایی شدن، همگی به تمركز نیاز دارند. ولی گاهی اوقات افكار شما پراكنده است و ذهنتان از موضوعی به موضوع دیگر كشیده می شود. در چنین مواقعی است كه نیاز دارید یاد بگیرید چگونه حافظه خود را تقویت كنید.تقویت حافظه عبارت است از یادگیری های منظم ذهنی و مرتب كردن عواملی كه یكباره به ذهن ما خطورمی كنند.پرورش ذهن آشفته پرورش تمركز، یك مهارت است. پرتاب توپ بسكتبال به طرف حلقه، تایپ كردن و چگونه می توان تمركز حواس داشت؟

 همه ما توانایی متمركز شدن را داریم. نوشتن یك داستان، نواختن پیانو یا مجذوب یك فیلم سینمایی شدن، همگی به تمركز نیاز دارند. ولی گاهی اوقات افكار شما پراكنده است و ذهنتان از موضوعی به موضوع دیگر كشیده می شود. در چنین مواقعی است كه نیاز دارید یاد بگیرید چگونه حافظه خود را تقویت كنید.

تقویت حافظه عبارت است از یادگیری های منظم ذهنی و مرتب كردن عواملی كه یكباره به ذهن ما خطورمی كنند.

پرورش ذهن آشفته

پرورش تمركز، یك مهارت است. پرتاب توپ بسكتبال به طرف حلقه، تایپ كردن و یا مطالعه ، نیاز به مهارت دارند. یادگیری یك مهارت نیز نیاز به تمرین و ممارست دارد. همانطور كه وقتی دارویی را مصرف می كنید ، در بدن بدون كمك شما عمل می كند و با كارهای شما تداخل پیدا نمی كند، در مورد یك موضوع هم همین طور است و نباید با ورود افكار دیگر بر هم بریزد.

عمل تمركز، به تمرین احتیاج دارد. شاید در هنگام شروع تمرینات ، ابتدا تغییرات كمی را حس كنید، ولی پس از   4 تا6 هفته كه از پرورش ذهن و یادگیری مهارت ها گذشت، متوجه پیشرفت های قابل توجهی خواهید شد و پس از مدت كوتاهی درمی یابید كه چه سال هایی را برای تقویت حافظه و تمركز ذهن خود هدر داده اید.

برای شروع تمرینات ازاین تكنیك ها استفاده كنید:

1- حواست را جمع كن.

2- روش عنكبوتی.

3- فرصتی برای افكار مزاحم.

]]>
معیارهائی جهت همسر گزینی 2006-01-11T02:31:00+01:00 2006-01-11T02:31:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/46 روانشناس روانشناسی معیارهائی جهت همسر گزینی  شریك زندگی خود را چگونه انتخاب كنید.معیارهائی جهت همسر گزینی    شریك زندگی خود را چگونه انتخاب كنید.ازدواج یكی از مهمترین حوادثی است كه در زندگی هر انسان رخ می‌دهد. لذا دارای اهمیتی در خور توجه است. نظر به اهمیت ازدواج و تشكیل خانواده و تأثیر آن در تداوم و استحكام خانواده، تربیت فرزندان، داشتن زندگی سالم توام با رضایت و خوشبختی و احساس موفقیت ضرورت دارد، دختران و پسران هنگام ازدواج ازخدمات مشاوره‌ای مناسبی بهره‌مند شوند و از این طریق با اهداف وظایف، و حقوق یكدیگر ب

معیارهائی جهت همسر گزینی  

شریك زندگی خود را چگونه انتخاب كنید.

معیارهائی جهت همسر گزینی  

 

شریك زندگی خود را چگونه انتخاب كنید.

ازدواج یكی از مهمترین حوادثی است كه در زندگی هر انسان رخ می‌دهد. لذا دارای اهمیتی در خور توجه است. نظر به اهمیت ازدواج و تشكیل خانواده و تأثیر آن در تداوم و استحكام خانواده، تربیت فرزندان، داشتن زندگی سالم توام با رضایت و خوشبختی و احساس موفقیت ضرورت دارد، دختران و پسران هنگام ازدواج ازخدمات مشاوره‌ای مناسبی بهره‌مند شوند و از این طریق با اهداف وظایف، و حقوق یكدیگر به خوبی آشنا شوند.

امروزه دختران و پسران جوان در آستانه ازدواج با بهره‌گیری از خدمات مشاوره ازدواج، می‌توانند با گامهای راسخ‌تر و آرامش و اطمینان بیشتری در راه پرپیچ و خم ازدواج و تشكیل خانواده گام نهند و در نهایت در این امر مهم موفق باشند.

متأسفانه در جامعه ما در برخی موارد دختران و پسران بدون مطالعه و آگاهی كافی با برخورداری از احساس و ذوق منهای دقت در ابعاد گوناگون اخلاقی، جسمی و روانی با یكدیگر ازدواج می‌كنند.

 پس از ازدواج نیز به دلایل عدم آگاهی، به این مشكلات دامن می‌زنند. در اینجا توجه شما جوانان عزیز را به نكاتی چند جهت انتخاب همسر جلب می‌كنم.

]]>
مشاوره تلفنی ۳ 2005-12-19T03:42:00+01:00 2005-12-19T03:42:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/45 روانشناس روانشناسی ویژگی های مشاوره تلفنیمشاوره تلفنی ویژگی هایی دارد كه در ذیل برخی از آنها را ارائه می دهیم.- مهارت‌های مداخله در بحران - دانش درباره منابع اجتماعی - مهارت‌های ارتباطی - مهارت‌های بین فردی - ملاقات و بازدید با افراد مختلف - آموزش حرفه‌ای - گوش دادن به پیام‌های كلامی ( كه شامل پیام هایی با محتوای شناختی و یا عاطفی است) ویژگی های مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی ویژگی هایی دارد كه در ذیل برخی از آنها را ارائه می دهیم.

- مهارت‌های مداخله در بحران

- دانش درباره منابع اجتماعی

- مهارت‌های ارتباطی

- مهارت‌های بین فردی

- ملاقات و بازدید با افراد مختلف

- آموزش حرفه‌ای

- گوش دادن به پیام‌های كلامی ( كه شامل پیام هایی با محتوای شناختی و یا عاطفی است)

]]>
مشاوره تلفنی ۲ 2005-12-19T03:42:00+01:00 2005-12-19T03:42:00+01:00 tag:http://ravanshenasi.mihanblog.com/post/43 روانشناس روانشناسی ویژگی های یك مشاور خوبدر قسمت قبل هدف از راه اندازی مشاوره تلفنی و كارایی های آن عنوان شد . اینك در ادامه ویژگی های یك مشاور خوب ارائه می شود. 1- خودآگاهی2- همدلی (خود را جای مراجع گذاشتن)3- خلوص (بین گفتار و رفتارش هماهنگی باشد)4- همخوانی (یكپارچگی) ویژگی های یك مشاور خوب

در قسمت قبل هدف از راه اندازی مشاوره تلفنی و كارایی های آن عنوان شد . اینك در ادامه ویژگی های یك مشاور خوب ارائه می شود.

1- خودآگاهی

2- همدلی (خود را جای مراجع گذاشتن)

3- خلوص (بین گفتار و رفتارش هماهنگی باشد)

4- همخوانی (یكپارچگی)

]]>